Strona główna / Aktualności / Fundusze europejskie

Rozpoczęła się prekwalifikacja projektów intermodalnych w ramach KPO

Wróć do listy
Fundusze europejskie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło rozpoczęcie wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termin składania wniosków: od 30 marca do odwołania. 

Szacowany budżet konkursu: do 175 mln EUR

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu intermodalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów z zakresu transportu intermodalnego.

Okres kwalifikowalności wydatków: od uzyskania pozytywnej opinii do wniosku o udzielenie pomocy publicznej do 30 czerwca 2026 roku.

Poziom dofinansowania: zależnie od wskaźnika FRR/k (Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału):

  • Gdy FRR/k ≤ 20% – dotacja UE = 50%
  • Gdy FRR/k > 20% – dotacja UE = stopa współfinansowania, dla której FRR/k projektu jest równe 20%
  • Gdy w projekcie występują zeroemisyjne urządzenia przeładunkowe, stopa dofinansowania może zostać zwiększona o 25 p.p. do 75%

W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w  formularzu i ewentualnych informacjach uzupełaniających do niego CUPT poinformuje przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy, czy projekt, którego dotyczy wniosek wstępnie, z zastrzeżeniem dalszej szczegółowej oceny projektu, kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Prekwalifikacja będzie polegać m.in. na weryfikacji efektywności ekonomicznej proponowanych działań. Poza tym sprawdzane będzie zakres projektu pod kątem posiadania rzeczywistego potencjału ponadregionalnego, tj. cechować się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze, sprawdzenia zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej, weryfikacji pod kątem spełniania unijnych wymogów środowiskowych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00