Aktualności
Wróć do listy

Pomoc dla branż energochłonnych

Perspektywa finansowa 2021-2027

Analogicznie do naboru z 2022 rok został zaplanowany nabór na rządowe wsparcie dla branż energochłonnych, w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Po przyjęciu przez rząd programu nabór wniosków rozpocznie się po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej, a jego operatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Budżet programu ma wynieść 5 500 mln złotych.

Zostały przewidziane dwie rodzaje pomocy możliwej do uzyskania w ramach programu tj.:

  1. Pomoc podstawowa: 

Prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej w sekcji B lub C PKD.

Bycie firmą energochłonną tj. taką, której koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

2. Pomoc zwiększona: 

Te same warunki, co w pomocy podstawowej PLUS:

  • odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021.
  • przedstawienie do końca I kw. 2024 r. planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE (co najmniej 50% przychodów w określonych w programie podklasach PKD lub kodach PRODCOM).

W ramach pomocy podstawowej zostały zaplanowane dwa nabory wniosków, osobno za koszty poniesione w I i II półroczu 2023. Nabór za I półrocze jest planowany do uruchomienia po notyfikacji Komisji Europejskiej (ob. wrzesień 2023 r.), a nabór za II półrocze jest planowany do uruchomienia w lutym 2024 r.

Limit wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych do 4 mln EUR, a limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce.

Dla pomocy zwiększonej został zaplanowany jeden nabór planowany do uruchomienia po notyfikacji Komisji Europejskiej (ob. wrzesień 2023 r.). Pomoc zostanie wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024 r. Aby uzyskać pomoc należy również do 31 marca 2024 r. przedstawić „Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, w którym zawarte zostaną inwestycje o wartości co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Limit wsparcia wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych do 40 mln EUR, a limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00