Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Harmonogramy konkursów w ramach Funduszy Europejskich w województwach

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Wraz z zatwierdzeniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027 dla poszczególnych województw pojawiają się pierwsze harmonogramy konkursów na najbliższy rok. Pierwszymi regionami z opublikowanymi harmonogramami naborów wniosków są województwa opolskie oraz lubelskie. 

Poniżej, zestawienie wybranych konkursów dla przedsiębiorców na następne 12 miesięcy – kiedy należy spodziewać się naboru? jakie typy projektów będą się kwalifikować? oraz jaka jest przewidziana kwota alokacji? 

RPO OPOLSKIE

I kwartał 2023 r.

  1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) – Infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym) – nabór: 21.03.2023 – 30.03.2023, budżet 20 mln EUR – dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. 

RPO LUBELSKIE

II kwartał 2023 r.

  1. Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa – nabór: 28.04.2023 – 12.06.2023, budżet 16 mln EUR – dla MŚP i dużych przedsiębiorstw
  2. Projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, jako dodatkowy element projektów, wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych – nabór: maj – czerwiec 2023, budżet 5 mln EUR – dla MŚP
  3. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz budowa potencjału ośrodków innowacji – nabór: czerwiec – sierpień 2023, budżet 6 545 730 EUR – dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

IV kwartał 2023 r.

  1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ oraz projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty – nabór: październik – listopad 2023, budżet 26 196 000 EUR – dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

I/II kwartał 2024 r.

  1. Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów – nabór: kwiecień – maj 2024, budżet 6 mln EUR – dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Na bieżąco będziemy informować na naszej stronie o nowych możliwościach uzyskania dotacji wraz z publikacją kolejnych dokumentów. W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00