Aktualności
Wróć do listy

Harmonogram naborów w ramach KPO

Krajowy Plan Odbudowy

Znamy ramowy harmonogram inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i wstępne terminy naborów w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem zewnętrznym.

Na I półrocze 2023 r. w harmonogramie zostały wymienione inwestycje i konkursy takie jak:

 • 2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (dla MŚP);
 • 2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (przedsiębiorcy, w tym MŚP);
 • 4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (dla MŚP sektora rolno-spożywczego);
 • 4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury;
 • 1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (otwarty konkurs – duże przedsiębiorstwa);
 • 2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (przedsiębiorcy, w tym MŚP);
 • 5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (MŚP i podmioty sektora kultury i przemysłów kreatywnych);
 • 2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej (przedsiębiorcy telekomunikacyjni: MŚP i duże przedsiębiorstwa);
 • 1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • 2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API (przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego, chemicznego, wyrobów medycznych);
 • 1.3 Projekty intermodalne (podmioty gospodarcze świadczące lub planujące świadczenie usług związanych z transportem intermodalnym).

Więcej o pierwszym z planowanych konkursów w ramach KPO A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu możecie przeczytać w naszym artykule Nowe możliwości wsparcia dla branży rolno – spożywczej

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07