Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Fundusz Gwarancji Rolnych

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych

BGK rozszerza wsparcie udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). FGR skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży rolnej. Zmiany w programie FGR umożliwią uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwi klientom utrzymanie płynności finansowej.

Nowe warunki umożliwią:

  • Objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy;
  • Zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy, podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej umowy kredytowej;
  • Otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku, który zostanie objęty tą gwarancją do 31.12.2020 r.

Ponadto, rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt obrotowy bez konieczności składania w banku kredytującym dokumentów finansowych czy planu projektu.

Bez zmian pozostają inne warunki udzielania gwarancji z FGR, m.in. dotyczące zabezpieczenia do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu oraz dotyczące maksymalnej kwoty gwarancji, która wynosi 5 mln zł dla rolników lub 10 mln zł dla przetwórców.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

 
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00