Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Kredyt ekologiczny

 

Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP
 • small mid-caps (do 499 pracowników) 
 • mid-caps (do 3000 pracowników) 

Poziomy dofinansowania: maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.

Podstawowe warunki: 

 • wsparcie stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

 • wymagane uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy przez bank komercyjny. 

 • realizacja inwestycji będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań.

 •  warunkiem jest uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30%.

 • Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków i ocenę jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Termin naboru:

 • Runda I: od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.
 • Runda II: od 22 sierpnia do 21 listopada 2023 r.

Budżet:

 • 333 mln PLN na rundę. 
   
   

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00