Dotacje

Dotacje w woj. śląskim

 

Celem dofinansowania jest realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych). Komplementarnie, jako element każdego projektu B+R, wsparcie na prace przedwdrożeniowe przysługuje przedsiębiorstwom z kategorii MŚP. 

 

Beneficjenci:

  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

 

Poziom dofinansowania:

  • poziom dofinansowania na prace badawcze: badania przemysłowe – od 65% do 80%, eksperymentalne prace rozwojowe – od 40% do 60%.

  • poziom dofinansowania na infrastrukturę B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej (moduł wdrożenie, infrastruktura B+R) od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

Wartość dofinansowania projektu: minimalna wartość dofinansowania w projekcie co najmniej 2 mln zł. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

  • Istotne w ocenie projektu będzie posiadanie odpowiedniego potencjału finansowego i organizacyjnego, przestrzeganie polityk środowiskowych, w tym zasady DNSH. Ponadto preferowana będzie m.in. współpraca w ramach konsorcjum/partnera międzynarodowego/spoza regionu, doświadczenie i rozwój działalności Wnioskodawcy związanej z pracami B+R, efektywność i rentowność realizacji projektu, zapotrzebowanie rynku, czy efekty społeczne, środowiskowe lub ekonomiczne projektu.
  • Projekty będą musiały wpisywać się w co najmniej jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. 
  • W ramach naboru możesz złożyć po 1 wniosku dla typu projektu – co oznacza, że Wnioskodawca może złożyć w naborze maksymalnie 2 projekty.
 

Termin naboru: od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r.

Budżet: 

  • ok. 376 mln zł.
Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00