Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Go to Brand – Expo Dubaj (Poddziałanie 3.3.3 POIR)

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Beneficjenci

 • Mikro, Mali i Średni przedsiębiorcy (MŚP) uczestniczące w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych

 • do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu
 • do 85% kosztów kwalifikowanych – mikro przedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie
 • do 80% kosztów kwalifikowanych – mikro przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego
 • do 75% kosztów kwalifikowanych – mali przedsiębiorcy
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – średni przedsiębiorcy

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

 • 425 670,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

 • 1 000 000,00 zł

Dodatkowe warunki

 • Konkurs dedykowany wystawie EXPO w Dubaju 2020 r.
 • Dofinasowanie na:
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Termin naboru

 • od 3 marca 2020 r do 15 maja 2020 r

Budżet konkursu

 • 50 000 000,00 zł
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00