Portfolio of services
 

We support our Clients in their search for adequate co-financing opportunities by analyzing many sources and choosing among various instruments so as to maximize their chances of obtaining financial aid. A team of experienced experts is a guarantee that we select optimal and proven solutions for our Clients from all industries and for almost every type of investment.

Our cooperation is based on the analysis of Clients’ needs and development of an optimal strategy for obtaining external financing, followed by taking over most of tasks required in the process of applying for financing, and making effective financial settlement of the subsidized project.

Nasze usługi są kompleksowe i obejmują następujące etapy:

  • Budowanie koncepcji projektu (analiza dokumentów Klienta, przygotowanie optymalnej strategii aplikowania o wsparcie, rekomendacje co do ostatecznego kształtu projektu)
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
  • Wsparcie na etapie oceny merytorycznej projektu aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z odpowiednią Instytucją
  • Rozliczanie projektu oraz bieżące doradztwo związane z realizowaną inwestycją
  • Szkolenia związane z zasadami realizacji projektu, na który została przyznana pomoc publiczna
  • Bieżące doradztwo w kwestiach związanych z pomocą publiczną

How can we help
 
 
Creation of an investment financing strategy
1
 
Analysis of planned projects
2
 
Preparation of application documents
3
 
Support at every stage of assessment
4
 
5.Project handling and financial settlement
5
 
Training
6
 
Ongoing project advice
7
 
Tax and Legal Advice
8
Newsletter
Interested in cooperation? Have questions?

Write to us or call us: +48 (22) 308 06 07