Strona główna / Aktualności / Ulgi i zachęty podatkowe

Zmiany w zakresie ulg podatkowych (Polski Ład)

Wróć do listy
Ulgi i zachęty podatkowe

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) wprowadza zmiany m.in. w zakresie ulg podatkowych oraz innych zachęt podatkowych w zakresie innowacji. 

 • Ulga B+R polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przysługuje ona podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Ulga B+R wprowadza ułatwienia w zakresie m.in:
  • zwiększenia wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc.
  • odliczenie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową,
  • zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków na sprzęt specjalistyczny w prowadzonej działalności B+R (również środki trwałe),
  • odliczenie wydatków na ekspertyzy, analizy, opinie sporządzone przez jednostki naukowe,
  • zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesionych również przez tzw. dużego podatnika.

Zmiany odnośnie ulgi IP Box i B+R będą polegać na możliwości jednoczesnego opodatkowania dochodów kwalifikowanych stawką 5% w ramach IP Box oraz korzystania z ponownego odliczenia wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w ramach wydatków na działalność B+R, nawet jeżeli skorzystanie z obu tych preferencji będzie się odbywać w tym samym roku podatkowym.

 • Ulga na prototyp ma polegać na odliczeniu od postawy opodatkowania (dochodu) 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek, przy czym wysokość odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Za koszty produkcji próbnej nowego produktu Polski Ład uznaje: (i) cenę nabycia, (ii) wydatki na ulepszenie oraz (iii) koszty nabycia towarów i surowców, w celu produkcji próbnej nowego produktu. Natomiast do kosztów wprowadzenia na rynek zalicza koszty: (i) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji, (ii) badanie cyklu życia produktów oraz (iii) systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). 
 • Ulga na robotyzację rozwiązanie to ma polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00