Strona główna / Aktualności / OZE i Środowisko

Wysokosprawna kogeneracja dla przemysłu

Wróć do listy
OZE i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”.

W ramach programu możliwe jest wsparcie na realizację:

1)Inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem/miałem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

2)Inwestycji z elementem uzupełniającym inwestycje określone w pkt. 1), takie jak:

  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii),
  • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

Beneficjenci to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

Dofinansowanie będzie wypłacane w formie dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych). 

Kwota alokacji wynosi dla dofinansowania:

  • w formie dotacji do 100 mln zł,
  • w formie pożyczki do 100 mln zł.

Termin naboru od 1 czerwca do 16 grudnia 2022 r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00