Wróć do listy
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Na czym polega ulga B+R?

Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Komu przysługuje?

  • podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie
  • uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich?

Ustawa o uldze B+R wprowadza ułatwienia w zakresie m.in.

  • zwiększenia wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc.
  • odliczenie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową,
  • zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków na sprzęt specjalistyczny w prowadzonej działalności B+R (również środki trwałe),
  • odliczenie wydatków na ekspertyzy, analizy, opinie sporządzone przez jednostki naukowe,
  • zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesionych również przez tzw. dużego podatnika.

Dodatkowe ułatwienia wprowadzono dla Centrów Badawczo-Rozwojowych tj.:

  • podwyższenie limitu kosztów do 150 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych,
  • rozszerzenie zakresu wydatków na amortyzację budynków i budowli,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne można będzie nabywać od podmiotów innych niż jednostki naukowe.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00