Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Start programu Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła informacje nt. pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. 

W ramach inwestycji będzie można dofinansować projekty dotyczące:

  • nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,
  • nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Robogrant jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli i które przynajmniej w dwóch trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 miliony złotych.

Okres realizacji projektu to nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji, a sama realizacja (i wydatki kwalifikowalne) nie wcześniej, niż po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych może wynieść do 1 miliona złotych, a poziom wsparcia nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym, maksymalna wartość grantu dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 tysięcy złotych.

Premiowane będą przedsiębiorstwa, w których w dniu złożenia wniosku Wnioskodawca nie posiadał robota przemysłowego, a w drugiej kolejności w tych, których lokalizacja projektu znajduje się w powiatach o wyższej stopie bezrobocia na podstawie danych GUS wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Budżet programu to 29 mln. zł. 

Nabór wniosków planowany jest od 08.11.2022 r. do 06.12.2022 r. Co ważne, jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00