Strona główna / Aktualności / Perspektywa finansowa 2021-2027

Ruszyły pierwsze konkursy w ramach Programu Horyzont Europa

Wróć do listy
Perspektywa finansowa 2021-2027

Horyzont Europa – rozpoczęcie naborów

Komisja Europejska przyjęła główny Program Prac dla Horyzontu Europa na lata 2021–2022. Dokument ten zawiera cele i konkretne obszary tematyczne, na które zostaną przeznaczone środki w wysokości prawie 15 mld EUR.

W ramach drugiego filaru dotyczącego działań B+R+I (badania, rozwój, innowacje) ogłoszono konkursy w ramach klastrów, czyli szeroko zdefiniowanych obszarów tematycznych, w których wnioski składać mogą głównie konsorcja złożone z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów UE lub stowarzyszonych. Pierwsze konkursy w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (klastrów) to:

  • Klaster 1: Zdrowie – wnioski do 21 września 2021 r.
  • Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne – wnioski do 7 października 2021 r.
  • Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa – wnioski do 23 listopada 2021 r.
  • Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – wnioski do 23 września 2021 r. lub 21 listopada 2021 r. (w zależności od tematu)
  • Klaster 5: Klimat, energia, transport – wnioski do 14 września 2021 r., 19 października 2021 r. lub 5 stycznia 2022 r. (w zależności od tematu)
  • Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko – wnioski do 6 października 2021 r.

W przypadku oceny projektów B+R ocenia podlega m.in. jasność i adekwatność celów projektu oraz stopień w jakim proponowane prace są ambitne i wykraczają poza aktualny stan wiedzy, a także solidność proponowanej metodyki. Inny aspektem, który podlega ocenie, jest wiarygodność ścieżek prowadzących do osiągnięcia oczekiwanych wyników i skutków określonych w programie prac oraz prawdopodobna skala i znaczenie wkładu wniesionego przez projekt. Ostatnim elementem oceny jest jakość i skuteczność planu pracy, ocena ryzyka oraz adekwatność wysiłków przypisanych do pakietów pracy i zasobów ogółem.

Mimo, iż budżety poszczególnych konkursów znacząco się różnią, to zakres kosztów kwalifikowanych jest podobny. I tak w ramach wsparcia można uzyskać dofinansowanie min. na pokrycie kosztów rzeczywistych tj. koszty personelu, podwykonawstwa, zakupu, a także kosztów pośrednich i ryczałtowych. Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to jest on zróżnicowany w zależności od typu projektu. W przypadku działań badawczo-rozwojowych, koordynacyjno-wspierających czy działań szkoleń i mobilności poziom dofinansowania wynosi 100%, podczas gdy działania związane z innowacją i wprowadzaniem na rynek (Innovation and market deployment) wynoszą 70% kosztów kwalifikowanych. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00