Aktualności
Wróć do listy

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Clean Hydrogen Partnership

Fundusze europejskie

Clean Hydrogen Partnership został ustanowiony w listopadzie 2021 r. Rozporządzeniem Rady na rzecz wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzontu Europa”. Głównym celem Partnerstwa jest rozwinięcie działalności badawczo-innowacyjnej w obszarach produkcji wodoru odnawialnego, jego przesyłu, dystrybucji, magazynowania oraz późniejszego zastosowania.

Beneficjenci: konsorcja składające się z:

 • co najmniej jednego niezależnego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim;
 • co najmniej dwóch innych niezależnych podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w różnych państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych;
 • co najmniej jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

Poziom dofinansowania:

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się m.in. z grantu – kwota dofinansowania od 1 mln aż do 20 mln euro (zależnie od tematu wybranego do realizacji). 

Wśród typów działań można znaleźć: badawcze i innowacyjne (RIA), innowacyjne (IA) i koordynacyjne i wspierające (CSA). Typy te różnią się celowością dofinansowania, efektami projektów, jak i również obszernością samych wniosków.

Kryteria oceny:

 • Excellence: wykonalność technologiczna; prawa własności intelektualnej; termin; stopień nowości;
 • Impact: potencjał zwiększania skali; potrzeby finansowe; analiza rynku, w tym analiza konkurencji strategia komercjalizacji; kluczowi partnerzy, szerszy wpływ;
 • Quality and efficiency of the implementation: jakość i efektywność realizacji.

Proces aplikacji składa się z trzech etapów:

 • Etap 1. Sprawdzenie dopuszczalności i kwalifikowalności. Przydział wniosków do oceniających.
 • Etap 2. Eksperci oceniają propozycje (min. 3 ekspertów).
 • Etap 3. Ustalenie wspólnego stanowiska przez wszystkich ekspertów. 
 • Etap 4. Ostateczna ocena panelu eksperckiego.
 • Etap 5. Clean Hydrogen JU przegląda wyniki i oceny ekspertów – finalna lista rankingowa.

Obszary tematyczne:

 • Produkcja wodoru odnawialnego;
 • Magazynowanie i dystrybucja wodoru;
 • Transport;
 • Ciepło i moc;
 • Przekrojowe, Doliny wodorowe, Strategiczne wyzwanie badawcze. 

Wśród głównych, można odnaleźć aż 41 tematów szczegółowych, w tym m.in.: magazynowanie wodoru i dystrybucja; H2 dla transportu; doliny wodorowe; odnawialny wodór; produkcja; zagadnienia przekrojowe; H2 dla ciepła i mocy; strategiczne wyzwanie badawcze.

Termin naboru:

 • Pierwszy termin: od 1 marca do 31 maja 2022 r. (26 obszarów tematycznych).
 • Drugi termin: od 1 marca do 20 września 2022 r. (15 obszarów tematycznych).

Budżet: łącznie 300,5 mln EUR

 • Pierwszy termin: 179,5 mln euro 
 • Drugi termin: 121,0 mln euro 
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00