Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Regionalne dofinansowania w woj. łódzkim

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Już w lutym 2021r. planowane są trzy nabory wniosków dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego.

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych na: 

  1. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej (możliwość ubiegania się również przez duże przedsiębiorstwa),
  2. projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa MŚP, 
  3. wdrożenia lub zakupu i wdrożenia wyników prac B+R, a także wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji (projekty realizowane przez MŚP). 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00