Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

W dniu 1.10.2021 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład). Poniżej najważniejsze zmiany w zakresie ulg podatkowych oraz innych zachęt podatkowych w zakresie innowacji. 

  • zmiany odnośnie ulgi IP Box i B+R będą polegać na możliwości jednoczesnego opodatkowania dochodów kwalifikowanych stawką 5% w ramach IP Box oraz korzystania z ponownego odliczenia wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w ramach wydatków na działalność B+R, nawet jeżeli skorzystanie z obu tych preferencji będzie się odbywać w tym samym roku podatkowym.
  • ulga na prototyp ma polegać na odliczeniu od postawy opodatkowania (dochodu) 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek, przy czym wysokość odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Za koszty produkcji próbnej nowego produktu Polski Ład uznaje: (i) cenę nabycia, (ii) wydatki na ulepszenie oraz (iii) koszty nabycia towarów i surowców, w celu produkcji próbnej nowego produktu. Natomiast do kosztów wprowadzenia na rynek zalicza koszty: (i) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji, (ii) badanie cyklu życia produktów oraz (iii) systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). 
  • ulga na robotyzację rozwiązanie to ma polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Prace nad Polskim Ładem zostały skierowane do dalszych prac w Senacie. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00