Strona główna / Aktualności / Instrumenty zwrotne

Pożyczki unijne dla MŚP

Wróć do listy
Instrumenty zwrotne

W ramach unijnych instrumentów dofinansowania przedsiębiorstw można aplikować o pożyczkę, poręczenie lub wejście kapitałowe. Wskazane formy finansowania uzupełniają klasyczny system dotacji bezzwrotnych. Zdecydowana większość ofert zbudowana jest na preferencyjnych warunkach.

Pożyczka unijna finansowana jest ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych przy nadzorze Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki z Funduszy Europejskich oferowane są w poszczególnych województwach i mają na celu wzmocnienie oferty polskich przedsiębiorstw, polepszając tym samym ich konkurencyjność na rynku lokalnym i zagranicznym. W ramach oferowanych instrumentów finansowych środki można przeznaczać m.in. na:

 • finansowanie działalności bieżącej;
 • inwestycje;
 • eksport i ekspansję zagraniczną;
 • modernizację;
 • efektywność energetyczną i OZE.

Wśród pożyczek unijnych dla przedsiębiorstw MŚP można znaleźć m.in.:

 • Pożyczka mała – do 250 tys. zł, dedykowana mikro i małym przedsiębiorcom, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka duża – nawet do 2,5 mln zł, dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka dla start-upów – do 1 mln zł, przeznaczona dla przedsiębiorstw typu start-up, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka Inwestycyjna – do 2 mln zł, dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka na efektywność energetyczną – nawet do 10 mln zł, dedykowana szerokiemu spektrum beneficjentów, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka na Innowacje – nawet do 5 mln zł, dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach określonych kryteriów, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka płynnościowa – do 3 mln zł, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, preferencyjne warunki oprocentowania;
 • Pożyczka rozwojowa – nawet do 1,5 mln zł, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów, preferencyjne warunki oprocentowania.

Każdorazowo instrument finansowy ma własne kryteria, w tym typy beneficjentów czy wartości finansowania i warunki spłaty. 

Instytucjami Finansującymi są m.in.: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka. Funkcję zarządczą sprawuje każdorazowo Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dane aktualne na 05.2022, nazwy pożyczek oraz kwoty, mogą być różne w czasie.

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00