Aktualności
Wróć do listy

Polskie doliny wodorowe – przyszłość polskich innowacji wodorowych

OZE i Środowisko

Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową do 2030 roku” w Polsce ma powstać pięć dolin wodorowych – cztery z nich już rozpoczęły swoją działalność.  Doliny mają wspierać lokalne innowacje i inwestycje w obszarze produkcji, magazynowania, transportu i wdrożenia rozwiązań wodorowych. W ramach partnerstwa unijnego polskie doliny mają zostać dołączone do Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.

Lista powstałych dolin wodorowych: 

Mazowiecka Dolina Wodorowa – uruchomiona 01 kwietnia 2022 r., liderem inicjatywy PKN Orlen.

Cztery filary działalności:

 • budowa łańcucha wartości wodoru (m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru, huby wodorowe Orlenu),
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • kształcenie wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Wśród inicjatyw znajdują się m.in. projekty produkcji węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko i zeroemisyjnego wodoru, a także powołanie Akademii wodoru i nowoczesnych technologii, która ruszy z pierwszą edycją jeszcze w 2022 r.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa – uruchomiona 31 stycznia 2022 r. z inicjatywy ARP S.A. Tworzona przez podmioty naukowe i biznesowe (m.in. AGH i Orlen Południe).

Cele stowarzyszenia:

 • ścisła współpraca na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski,
 • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego,
 • wspieranie działań biznesowych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych,
 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej,
 • organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • aktywizacja i stwarzanie warunków na przebranżowienie,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego regionów.

Podkarpacka Dolina Wodorowa – uruchomiona 05 listopada 2021 r. z inicjatywy ARP S.A. Tworzona jest przez podmioty naukowe i biznesowe (m.in. Politechnika Rzeszowska i Autosan).

Cele stowarzyszenia:

 • PDW ma specjalizować się w wykorzystaniu wodoru w silnikach lotniczych,
 • poszukiwanie rozwiązań począwszy od produkcji, przechowywania wodoru, dystrybucji, a skończywszy na wykorzystaniu go w gospodarce, transporcie, energetyce.

Dolnośląska Dolina Wodorowa – uruchomiona 25 lutego 2022 r. z inicjatywy ARP S.A., liderem biznesowym KGHM Polska Miedź S.A.

Cele stowarzyszenia:

 • wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym regionem,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • udział w projektach inwestycyjnych,
 • propagowanie postaw proekologicznych.

Jak zakłada Krajowy Plan Odbudowy (KPO) na inwestycje do 2026 roku w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru zostanie przeznaczonych 800 mln EUR. Do katalogu planowanych inwestycji należą m.in.:

 • budowa elektrolizerów w szczególności wykorzystujących energię OZE do produkcji wodoru;
 • budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru oraz budowa infrastruktury umożliwiającą jego transport kołowy;
 • budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie, zatłaczanie oraz użytkowanie;
 • budowa urządzeń oraz infrastruktury niezbędnej do tankowania wodoru (w tym magazyny, infrastruktura dystrybucyjna oraz zabezpieczająca), a następnie wykorzystywanie go w transporcie drogowym, kolejowym oraz wodnym;
 • budowa innowacyjnych jednostek transportowych zasilanych wodorem. 

Wsparcie na inwestycje wodorowe przewidziane jest również w ramach programów europejskich (m.in. mechanizm IPCEI) oraz programów krajowych organizowanych m.in. przez NFOŚiGW i NCBiR. 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00