Strona główna

Dotacje
Instrumenty finansowe
Pożyczka płynnościowa dla MŚP

  BGK uruchomił pożyczki płynnościowe w ramach projektów „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” oraz „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR”.  Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Pożyczek udzielają instytucje finansujące współpracujące z BGK. Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa […]

Termin naboru: lutego 2022 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00