Strona główna / Aktualności / Fundusze europejskie

Już wkrótce pierwsze konkursy w ramach Programu Horyzont Europa

Wróć do listy
Fundusze europejskie

Horyzont Europa- rozpoczęcie naborów

Komisja Europejska przyjęła główny Program Prac dla Horyzontu Europa na lata 2021–2022. Dokument ten zawiera cele i konkretne obszary tematyczne, na które zostaną przeznaczone środki w wysokości prawie 15 mld EUR. Pierwsze konkursy w ramach Programu rozpoczną się już 22 czerwca i potrwają w zależności od konkursu nawet do 6 października 2021 roku.

W związku ze zbliżającymi się konkursami, na stronie Komisji Europejskiej, zostały opublikowane także dokumenty dotyczące warunków aplikowania w poszczególnych naborach. W załącznikach tych zostały szczegółowo opisane m.in. warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, a także kryteria oceny czy koszty kwalifikowane.

W przypadku oceny projektów B+R ocenia podlega m.in. jasność i adekwatność celów projektu oraz stopień w jakim proponowane prace są ambitne i wykraczają poza aktualny stan wiedzy, a także solidność proponowanej metodyki. Inny aspektem, który podlega ocenie, jest wiarygodność ścieżek prowadzących do osiągnięcia oczekiwanych wyników i skutków określonych w programie prac oraz prawdopodobna skala i znaczenie wkładu wniesionego przez projekt. Ostatnim elementem oceny jest jakość i skuteczność planu pracy, ocena ryzyka oraz adekwatność wysiłków przypisanych do pakietów pracy i zasobów ogółem.

Mimo, iż budżety poszczególnych konkursów znacząco się różnią, to zakres kosztów kwalifikowanych jest podobny. I tak w ramach wsparcia można uzyskać dofinansowanie min. na pokrycie kosztów rzeczywistych tj. koszty personelu, podwykonawstwa, zakupu, a także kosztów pośrednich i ryczałtowych. Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to jest on zróżnicowany w zależności od typu projektu. W przypadku działań badawczo-rozwojowych, koordynacyjno-wspierających czy działań szkoleń i mobilności poziom dofinansowania wynosi 100%, podczas gdy działania związane z innowacją i wprowadzaniem na rynek (Innovation and market deployment) wynoszą 70% kosztów kwalifikowanych. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00