Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Ruszył nabór wniosków na leasing operacyjny i pożyczki ARP

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Od 6 maja br. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej tj.:

 • refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,
 • pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Przedsiębiorcy MŚP działający przez 12 miesięcy, prowadzący pełną księgowość oraz osiągający przychody za ostatni okres obrachunkowy min. 4 mln zł mogą już składać wnioski o pożyczkę oraz refinansowanie leasingu.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie ARP (wymagane posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Lista załączników do wniosku to:

 • Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (o ile jest badane) za rok obrotowy 2018 oraz wstępny Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 lub pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019,
 • Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał,
 • Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty,
 • Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług. Zintegrowaną częścią planu jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych).
 • Prognozy na okres finansowania wraz z założeniami,
 • Dokumentacja do proponowanych zabezpieczeń (dla nieruchomości operaty szacunkowe nie starsze niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku; dla środków trwałych operat nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019r; dla zastawu rejestrowego na stanach magazynowych – zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących skład zapasów; polisy ubezpieczeniowe),
 • Oświadczenie majątkowe wspólników (>25),
 • Aktualne opinie z banków/innych instytucji finansowych, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów/pożyczek/gwarancji/leasingu oraz zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości lub ich stan,
 • Umowa lub statut spółki.

Więcej informacji w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00