Strona główna / Aktualności / Fundusze europejskie

Innowacje dla środowiska – nabór fiszek projektowych

Wróć do listy
Fundusze europejskie

Od początku lutego na przedsiębiorców będzie czekać nabór fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego „Innowacje dla środowiska” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie będzie można pozyskać na: 

  • zwiększenie mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów;
  • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe.

O czym warto pamiętać w kontekście kosztów kwalifikowanych?

  • W ramach kategorii „Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu” nie mogą one przekraczać 15% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  • W ramach kategorii „Roboty budowlane” koszty budynków i budowli, wraz z infrastrukturą techniczną, nie mogą przekraczać 35% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie dotyczy infrastruktury bezpośrednio związanej z wdrażaną technologią/rozwiązaniem);
  • W ramach kategorii „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne” w zakresie dotyczącym wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, patenty, licencje itd.) nie więcej niż 25% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  • Za koszty kwalifikowane można uznać koszty poniesione na uzyskanie Świadectwa Weryfikacji ETV.

Budżet naboru wynosi 1 mld złotych.

Wsparcie można pozyskać w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M nie mniej niż 1% w skali roku) bądź rynkowych do 85% kosztów kwalifikowanych, a dotacja (w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki – do 10 mln PLN) jest rozumiana w postaci premii innowacyjnej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty. Aby dostać premię innowacyjną należy zrealizować założony w umowie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

W końcowej ocenie istotna jest m.in. ocena innowacyjności przedsięwzięcia, planowanych efektów ekologicznych, stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, harmonogram, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność ekonomiczna wdrożenia.

Minimalna wartość przedsięwzięcia powinna wynosić co najmniej 2 miliony złotych.

Kwota pożyczki dla MŚP może wynieść od 1 do 100 milionów złotych, a dla dużych przedsiębiorstw od 2 do 300 milionów złotych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, w uzasadnionych przypadkach może to być okres 25 lat. Okres kwalifikowalności kosztów jest określony od 01.09.2020 r. do 31.12.2027 r.

W ramach I etapu preselekcyjnego od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r. należy składać fiszki projektowe, czyli wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, z propozycją innowacyjnego rozwiązania, opisem technologii oraz sposobem realizacji. Po ocenie fiszek te projekty, które uzyskały w preselekcji pozytywną ocenę, będą mogły złożyć w przeciągu 4 miesięcy pełen wniosek o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00