Strona główna / Aktualności / Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy dla Polski jeszcze tej jesieni? Wszystko na to wskazuje

Wróć do listy
Krajowy Plan Odbudowy

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach którego jest do dyspozycji ok. 58 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek). W dniu 17 czerwca 2022 r. nastąpiło ostateczne zatwierdzenie KPO przez Państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

KPO określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje dotyczące 5 obszarów wsparcia tj.:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki;
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
  • Transformacja cyfrowa;
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
  • Zielona, inteligenta mobilność.

Wśród inwestycji które będą mogły uzyskać wsparcie w ramach KPO można wyróżnić m.in. inwestycje w projekty dot. wdrażania innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach, inwestycje w mobilność bezzałogową (bezzałogowe statki powietrzne), inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w sektorze żywnościowym – budowa i modernizacja infrastruktury w laboratoriach i instytutach badawczych, inwestycje w efektywność energetyczną oraz instalacje OZE w dużych przedsiębiorstwach oraz inwestycje w projekty intermodalne.

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony konkurs związany z transportem intermodalnym w ramach Krajowego Programu Odbudowy (komponent E). 

Dofinansowaniu mają podlegać inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości intermodalnych terminali przeładunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kolejowo-drogowych, a także zakup taboru intermodalnego. 

Przykładowe cele dotacyjne:

  • punktowe inwestycje w obszarze budowy, rozbudowy i unowocześnienia terminali przeładunkowych, bocznic prowadzących do terminali i bocznic w terminalach.
  • zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych, a także w odniesieniu do urządzeń wykorzystywanych do przeładunku.
  • działania z zakresu cyfryzacji zwiększające efektywność funkcjonowania terminali i obsługi towarów.
  • wsparcie rozwoju transportu intermodalnego.
  • wspieranie działań proekologicznych w transporcie.

Nabór wniosków będzie odbywać się dwuetapowo tj. w pierwszej kolejności będzie trzeba złożyć wniosek wstępny, a następnie pozytywnie ocenione projekty będą mogły być złożone w konkursie.   

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00