Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Wsparcie innowacyjnych inwestycji w woj. podlaskim

 

Wsparcie skierowane jest na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej tj. określonej w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą posiadać odpowiedni kod PKD dla profilu swojej działalności w KRS.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP
   

Poziomy dofinansowania: 

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych.
 • min. wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 tys. zł.
 • max. wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 mln zł.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 1. rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 2. dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkującego wprowadzeniem na rynek nowego lub ulepszonego produktu,
 3. inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria merytoryczne umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów:

 • projekt jest wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę (lub na jego zlecenie) prac B+R (max. 10 pkt.)
 • wzrost sprzedaży eksportowej – wartość sprzedaży eksportowej osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu finansowej realizacji projektu (max. 20 pkt.)
 • innowacyjność projektu (max. 35 pkt.)
 • wkład środków prywatnych – 1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego Beneficjenta w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu (max. 20 pkt.)
 • ekoinnowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna lub marketingowa (max. 15 pkt.).

Wniosek o dofinansowanie realizacji otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów dla oceny formalno-merytorycznej.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 września 2023 r.

Budżet: 10 mln PLN

Termin naboru:

 •  30.05.2022 do 30.06.2022 r.
   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00