Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Badania na rynek (3.2.1 POIR)

 

Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP.

Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Niezbędne zachowanie preferencji do KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji). 

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa MŚP

Poziomy dofinansowania:

  • wydatki inwestycyjne maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z mapą regionalnej pomocy inwestycyjnej),
  • maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe to 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  • maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze 50% kosztów kwalifikowalnych.
   

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN.

Dodatkowe warunki:

  •  Projekty muszą dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
  •  Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Termin naboru:

  • ogłoszenie konkursu 9 grudnia 2020r. 
  • 13 stycznia – 17 lutego 2021r. 

Budżet:

  • konkurs ogólny – 500 mln PLN.
   
   

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00