Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Szybka ścieżka – Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw;
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Poziomy dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 
 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla dużego przedsiębiorstwa:
 • 50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% -40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 20 mln euro – projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 tys. euro (dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe;
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Dodatkowe warunki:

 • projekt może być realizowany w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.
 • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1) dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych;
 • projekt może być realizowany tylko do 30 czerwca 2023 r.

 

Termin naboru:

 • od 06 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (konkurs podzielony na trzy rundy).

Budżet:

 • 200 mln PLN (75 mln PLN dla województwa mazowieckiego; 125 mln PLN dla pozostałych województw).
   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00