Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)

 Maksymalny poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa:  
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej –do 100% kosztów kwalifikowalnych.

2) na realizacjęprac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

1) 1 mln PLN do 50 mln euro–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;

2) 2 mln PLN do 50 mln euro –w przypadku pozostałych projektów.

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1) dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru: 22 marca – 4 maja 2021r. 

Ogłoszenie konkursu 15 lutego 2021r. Konkurs będzie podzielony na rundy. 

Budżet:

 • 300 000 PLN 
 
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00