Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Dotacje na zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne – INFOSTRATEG I

 

Wsparcie przeznaczone jest na realizacje:

 1. fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
  • stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,
  • zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
 2. fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
  • stworzenia generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;
 3. fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na:
  • ulepszaniu powstałego systemu,
  • przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.

Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania.

 

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie;
 • konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

 

Poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa do:  
  • 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa do:
  • 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu:

 • 10 mln zł – w ramach tematu nr 2;
 • 8 mln zł – w ramach tematu nr 11.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu:

 • 3,5 mln zł – w ramach tematu nr 2;
 • 1,7 mln zł – w ramach tematu nr 11.
 

Zakres tematyczny:

TEMAT 2: Rozpoznawanie obrazów medycznych – wyłącznie w zakresie:

 • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 • raka piersi u kobiet,
 • raka prostaty u mężczyzn.

TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Dodatkowe informacje:

 • realizacja projektu musi rozpocząć się 1 października 2021 r.
 • Okres trwania projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje:
  • 36 miesięcy na realizację przez Wykonawcę (12 miesięcy na każdą z faz);
  • 6 miesięcy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II.
 • Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. Do realizacji kolejnej fazy zostaną dopuszczone projekty najlepsze tj. takie, które w momencie oceny fazy I lub II uzyskają minimalny próg punktowy przejścia między fazami (zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie).
 Termin naboru:

 • od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r.
 

 Budżet: 60 mln zł. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00