Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Dotacje na rozwój sektorów kreatywnych

 

W ramach konkursu „Rozwój sektorów kreatywnych” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Beneficjenci:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
   

Poziomy dofinansowania:

 1. Projekty badawcze:
 • Minimalna kwota dofinansowania: 20 tys. zł;
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 300 tys. zł;
 • Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania: 80%
 1. Prototypowanie i rozwój produktu:
 • Minimalna kwota dofinansowania: 10 tys. zł;
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 300 tys. zł;
 • Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania: 80%.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 1. Projekty badawcze dotyczące przemysłów kreatywnych;
 2. Prototypowanie i rozwój produktu obejmujące:
 • tworzenie prototypów innowacyjnych dzieł branż kreatywnych (szczególnie w sektorach gier wideo, designu i nowych mediów), które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu realizacji na ich podstawie pełnowartościowych produktów przemysłów kultury i kreatywnych;
 • rozwijanie innowacyjnych dzieł branż kreatywnych w fazach „poprototypowych” (wyłącznie w zakresie projektowania, produkcji i testowania, z wyłączeniem dystrybucji i promocji gotowych do sprzedaży dzieł i produktów branż kreatywnych).
 • Projekty w ramach tego zadania musi cechować innowacyjność, wysoka wartość artystyczna lub charakter kulturowy.

Termin naboru:

 •  do 30 listopada 2021 r.
   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00