Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Dotacje na projekty B+ R przedsiębiorstw w woj. łódzkim

 

Dofinansowanie na projekty polegające na:

 • przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego komercjalizację.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Poziomy dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%;
 • duże przedsiębiorstwa: 65%,

Maksymalny poziom dofinansowania dla eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%;
 • duże przedsiębiorstwa: 40%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac przedwdrożeniowych: 50%.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • Prace przedwdrożeniowe które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi;
 • Koszty związane z realizowanymi pracami B+R m.in.: aparatura naukowo-badawcza oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych – o ile te koszty ponoszone są przez Wnioskodawcę, oraz że ich poziom nie przekroczy 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowo punktowane będą projekty, które są komplementarne wobec projektu, który był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i uzyskał pozytywną ocenę po zakończeniu realizacji.

Termin naboru:

 • od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Budżet:

 • 28 mln PLN.
   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00