Strona główna / Dotacje / OZE i Środowisko

Dotacje na nowe technologie w zakresie energii

 

W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”  dofinansowanie może zostać przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

 

Beneficjenci:

 • konsorcja składające się maksymalnie z 3 podmiotów (co najmniej jednego przedsiębiorstwa będącego liderem konsorcjum i co najmniej jednej jednostki naukowej)
 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

 • dla Fazy I: 100 000 zł
 • dla Fazy II: 15 000 000 zł
 • dla Fazy III: 80 000 000 zł
 

Dodatkowe informacje:

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na realizacje projektów składających się 3 faz:

 • Fazy I – polegającej na opracowaniu studium wykonalności techniczno-ekonomicznej wskazującej na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, której czas realizacji wyniesie 9 miesięcy,
 • Fazy II – w której zostanie osiągnięty min. 6 poziom gotowości technologicznej propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Szacowany okres trwania tej fazy to 2 lata.
 • Fazy III – w ramach której zostanie osiągnięty min. 8 poziom gotowości technologicznej propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Szacowany okres trwania tej fazy to 3 lata.

Konkurs został podzielony na 3  obszary tematyczne:

 • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu, 
 • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
 • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne.
Termin naboru:

 • od 1 września do 30 listopada 2021 roku. 
 

Budżet: 377,7 mln zł w tym: 

 • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł,
 • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru – 141,2 mln zł,
 • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne – 110,6 mln zł.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00