Dotacje

Dotacje na na projekty B+R dla sektora rolno-spożywczego

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju głosiło I nabór wniosków w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. 

Nowy program skoncentrowany jest na zwiększeniu podaży produktów oraz rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem w perspektywie do 2030 r.  Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, na co zostanie przeznaczone łącznie 200 mln zł.

Oczekiwany początkowy stopień gotowości technologicznej (TRL) projektu wynosi 3.

 

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorstwa (w tym przetwórcze oraz producenci żywności) z sektora rolno-spożywczego,
 • konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.
 

Poziom dofinansowania:

na badania przemysłowe:

 • małe / mikroprzedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych;
 • duże przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 • jednostki naukowe – do 100% kosztów kwalifikowanych. 

na prace rozwojowe:

 • małe/ mikroprzedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • duże przedsiębiorstwa – do 40% kosztów kwalifikowalnych;
 • jednostki naukowe – do 100% kosztów kwalifikowanych.

na działania związane z przygotowaniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej:

 • dla przedsiębiorstw – do 90% kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis);
 • dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu to 1 mln zł. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 mln zł.

 

Dodatkowe informacje:

Zakres tematyczny programu opierać się będzie na trzech głównych filarach tematycznych:

 • nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi;
 • żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom;
 • aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Wśród celów szczegółowych znaleźć można:

 • wdrożenie opracowanych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych.
 • wdrożenie opracowanych rozwiązań skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
 • wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie kadry projektowej;
 • koszty podwykonawstwa;
 • koszty wyposażenia;
 • koszty pośrednie.
Termin naboru:

 • 6 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Budżet: 100 mln zł. 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00