Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Dotacje na inwestycje OZE związane z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (1.1.1 POIŚ)

 

 

Wsparciem objęte będą budowa nowych lub przebudowa instalacji oraz jej podłączenie skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

 

Beneficjenci:

  • przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawda – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 123, kod 124).
 

Poziom dofinansowania:

Dopuszczalna maksymalna wartość (EDB) całkowitej pomocy publicznej na projekt objęty wnioskiem wynosi:

  • na obszarze województwa mazowieckiego: 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na OZE (tj. koszty kwalifikowane w zakresie odnawialnych źródeł energii pomniejszone o koszt instalacji referencyjnych),
  • poza województwem mazowieckim: 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na OZE (tj. koszty kwalifikowane w zakresie odnawialnych źródeł energii pomniejszone o koszt instalacji referencyjnych).
  • Powyższe intensywności ulegają zwiększeniu o 20 pkt. proc. w przypadku mikro-małych przedsiębiorców i o 10 pkt. proc. w przypadku średnich przedsiębiorców.

 

Dodatkowe informacje:

  • Szczegółowe informacje względem projektu zostaną przedstawione po ogłoszeniu naboru.
  • W ramach konkursu planowane jest utworzenie koperty środków dla projektów realizowanych na terenie woj. śląskiego.
  • Kwota planowanego naboru może ulec zmianie w zależności od dostępności alokacji i zgłoszonego zapotrzebowania.
  • Premiowane będą projekty o największym potencjalne redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy/przebudowy danej instalacji.
Termin naboru:

  • 31 marca do 28 maja 2021 r.
 

Budżet: ok. 80 mln zł 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00