Strona główna / Aktualności / OZE i Środowisko

Dotacje na OZE w 2021r.

Wróć do listy
OZE i Środowisko

Dostępne są dwa konkursy organizowane przez NFOŚiGW na dofinasowanie inwestycji w OZE tj. 

  • Program Energia Plus:

Budżet Programu w podziale na:

    • dotacje z uwzględnieniem technologii ORC – 50 mln zł
    • pożyczki preferencyjne – 1,2 mld zł.

Dofinansowanie będzie udzielone głównie w formie pożyczki. W przypadku pożyczki beneficjent może liczyć na wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. W programie przewidziano pożyczki preferencyjne na kwotę 0,5 mln zł do 300 mln zł na okres do 15 lat oraz pożyczki na zasadach rynkowych. 

Pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Termin naboru do 17.12.2021r.

  • Poddziałanie 1.1.1 (VII nabór) – instalacje fotowoltaiczne (powyżej 2 MWe):

Dofinansowanie przeznaczone jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Elementem projektu może być, także przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

 O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, będący wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii, niezależnie od wielkości.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na OZE (tj. koszty kwalifikowane w zakresie odnawialnych źródeł energii pomniejszone o koszt instalacji referencyjnych). Co w praktyce oznacza że poziom dofinansowania będzie niższy gdyż uzależniony jest również od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej (okres finansowania: do 20 lat, oprocentowanie: 0% karencja w spłatach do 12 miesięcy), z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej tj. częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej.

Wysokość premii inwestycyjnej:

    • w przypadku instalacji, dla których wytwórcy składają wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji premia inwestycyjna wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych;
    • w przypadku instalacji, dla których wytwórcy nie składają wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji premia inwestycyjna wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru do 28.05.2021r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00