Strona główna / Aktualności / Projekty B+R

Dotacje na rozwój sztucznej inteligencji w Polsce

Wróć do listy
Projekty B+R

NCBR we współpracy z NCN ogłosiło konkurs „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, którego celem jest zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji.

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, w których zespoły badawcze będą prowadzić prace badawcze (które obejmują badania podstawowe i przemysłowe oraz prace rozwojowe i przedwdrożeniowe) w ramach innowacyjnych projektów dot. AI, na które także będzie można uzyskać wsparcie.

Konkurs skierowany jest do podmiotów naukowo-badawczych spełniających kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę takich jak:

 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytuty naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 • centra Polskiej Akademii Nauk.

Poziom dofinansowania:

 • maksymalny poziom dofinansowania na utworzenie Centrum Doskonałości AI: 20 000 000 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania na badania podstawowe w ramach projektu: 5 000 000 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w ramach projektu: 14 000 000 PLN.

Termin naboru: od 20 września do 20 grudnia 2021 roku.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00