Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Dotacje dla przedsiębiorstw MŚP w woj. łódzkim

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

W ramach RPO Województwa Łódzkiego został ogłoszony konkurs „REACT-EU dla przedsiębiorców” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na który przeznaczono 24,4 mln PLN.

Wsparcie będzie ukierunkowane na działania inwestycyjne, w tym związane z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw) oraz na zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzys.

Podstawowe warunki do spełnienia: 

 • Posiadanie statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa,
 • Posiadanie co najmniej od 1 stycznia 2019 roku siedziby lub oddziału, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stałego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa łódzkiego,
 • Wykazanie spadku przychodów ogółem o co najmniej 15% w 2021 r. w stosunku do 2019 r. 

Najważniejsze informacje dot. konkursu: 

 • Nabór wniosków trwa od 7 do 28 września 2022 r., a orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na grudzień 2022 r.,
 • Maksymalna kwota finansowania na jeden projekt może wynieść 300 tysięcy złotych,
 • Okres kwalifikowalności wydatków od 1.02.2020 do 31.12.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2023 roku,
 • Intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych (pomoc de minimis),
 • Premiowane jest zastosowanie technologii cyfrowych, rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi,
 • Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. 
 • W ocenie potencjału finansowego wnioskodawcy do realizacji projektu brana jest pod uwagę kondycja finansowa wnioskodawcy, stąd też załączenie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny wykonalności
  finansowej projektu. 

W przypadku zainteresowania powyższym konkursem zapraszamy do kontakt. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00