Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

1 mld zł na Badania na rynek (3.2.1 POIR)

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

O dofinansowanie do 20 mln zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP w ramach planowanego na wrzesień br. konkursu 3.2.1 Badania na rynek.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła aplikowanie dla dla mikro i małych przedsiębiorstw wprowadzając zmiany dotyczące w szczególności:

  • zmniejszenia minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla średnich przedsiębiorstw kwota ta wynosi 10 mln zł (jest możliwość ustalenia innej kwoty dla średnich przedsiębiorców, jednak nie niższej niż 5 mln zł).
  • zmniejszenia do 600 tys. zł wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców).
  • możliwości przyznania2 dodatkowych punktów za przygotowanie projektu do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadania pozwolenia na inwestycję lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenia o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Wnioski będzie można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00