Strona główna / Aktualności / Obszary Wiejskie

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Poddziałanie 4.2 PROW)

Wróć do listy
Obszary Wiejskie

Beneficjenci

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:

 • 100 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

 • 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
 • 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.

Poziom dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Beneficjenci mogą otrzymać dotacje z funduszy europejskich na:
  • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do przetwarzania produktów rolnych,
  • zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i/lub magazynowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • leasing maszyn i urządzeń zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń,
  • zakup urządzeń służących ochronie środowiska oraz aparatury pomiarowej,
  • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz serowaniu procesem produkcji i magazynowania.
 • Dofinansowanie ma formę dotacji bezzwrotnej (istnieje także możliwość skorzystania z zaliczek na realizacje operacji. Warunkiem otrzymania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia).

Dodatkowe warunki:

 • Projekty mogą otrzymać premię punktową m.in. za:
  • Innowacyjność operacji w skali przedsiębiorstwa,
  • Projekty dotyczące działalności opisanej kodem PKD 10.91. Z (Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich),
  • Operacje zakładające inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniu klimatu,
  • Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości.
 • Wsparciem zostaną objęte zarówno operacje polegające na rozwijaniu bieżącej działalności gospodarczej, jak i związane z uruchomienie nowych zakładów.
 • W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.

Termin naboru:

 • 27 lutego 2020 r. do 27 marca 2020 r.
 • wrzesień 2020 r.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00