Strona główna / Aktualności / Fundusze europoejskie

Projekty w ramach Funduszy Europejskich a koronawirus.

Wróć do listy
Fundusze europoejskie

Epidemia koronawirusa to przede wszystkim wielkie zagrożenie dla naszego zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że obecna sytuacja, wpływa także w niekorzystny sposób na stan polskiej gospodarki. Taki stan rzeczy może stanowić wielki problem dla polskich przedsiębiorców, ponieważ będę oni zmuszeni do znacznej weryfikacji swoich planów związanych z różnymi przedsięwzięciami. Utrudnienia związane z panującą epidemią dotknęły także zagadnień dotyczących Funduszy Europejskich.

Wydaje się, że w tym momencie przeprowadzanie zaplanowanych projektów, czy też aplikacja wniosków w ramach aktualnych naborów nie są możliwe do zrealizowania na dotychczasowych warunkach. Trudne czasy wymagają wyjątkowych działań. Naprzeciw postulatom środowisk polskich przedsiębiorców wyszło Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej przedstawiając pakiet antykryzysowy. Pakiet ten ma formę rekomendacji skierowanych do instytucji państwowych zobowiązanych do inwestowania funduszy unijnych. Minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak poinformowała, że aktualnie 23 tyś obywateli, firm oraz instytucji prowadzi 60 tyś inwestycji, a w zanadrzu jest jeszcze 161 trwających naborów wniosków.

Głównym zadaniem przedstawionego pakietu jest ułatwienie polskim firmom, samorządom, a także organizacjom pozarządowym korzystanie z funduszy unijnych. Zgodnie z przedstawionymi rekomendacjami Instytucje Zarządzające funduszami unijnymi powinny traktować każdy przypadek indywidualnie, a w uzasadnionych przypadkach:

 • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,
 • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
 • rozliczać, np. przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronawirusa,
 • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),
 • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.

Następstwem powyższych rekomendacji są następujące zmiany w poszczególnych konkursach:

 1. Termin naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „EXPO Dubaj” został przedłużony z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 14 maja 2020 r. Pozostałe zapisy konkursu nie uległy zmianie
 2. Termin naboru wniosków w sektorowym programie B+R 1.2 GameINN został przedłużony do dnia 17 kwietnia. Dokonano także zmiany w regulaminie konkursu umożliwiające przeprowadzenie panelu ekspertów z wnioskodawcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zmianie uległ termin naboru wniosków o dofinansowanie organizowanego przez PARP poddziałania 3.2.1 „Badanie na rynek”. Nowy termin to dzień 12 maja 2020 i dotyczy on każdego z trzech konkursów organizowanych w ramach tego poddziałania (konkurs ogólny, konkurs na rzecz miast średnich i konkurs z komponentem programu dostępność plus).
 4. NCBR przedłużył kolejne rundy w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka:
  • I runda – od 7 lutego do 6 marca 2020 r.,
  • II runda – od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia),
  • III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (było do 30 kwietnia),
  • VI runda – od 19 maja do 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (było do 1 czerwca).
 5. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym NCBR przedłużył również nabór wniosków dla działania 4.1.4 POIR Projekty Aplikacyjne do 27 kwietnie br.
 6. W konkursach organizowanych przez NCBR tj. Szybka Ścieżka, Szybka Ścieżka dla Mazowsza, Szybka Ścieżka – „Urządzenia Grzewcze” zmieniono również regulamin w zakresie zapisów dotyczących organizacji paneli ekspertów. Wprowadzono możliwość przeprowadzania spotkań panelowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo opinia publiczna została poinformowana, że ministerstwo pracuje obecnie z Komisją Europejską nad rozwiązaniami, które pozwolą podejść w bardziej elastyczny sposób do projektów realizowanych z pomocą unijnych środków. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowują również lepszą ofertę dla firm, która jest związana z przeciwdziałaniem skutkom COVID19. Najważniejszą nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla MŚP udzielanych przez banki komercyjne będzie objęcie gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. W POIR planowane jest uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln złotych, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. W tej chwili możliwość uruchomienia funduszu pożyczkowego jest uzgadniana z Komisją Europejską.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00