Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Program „Energia plus” – preferencyjne pożyczki

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

„Energia plus” jest zwrotną pomoc udzielaną przedsiębiorcom z sektora MŚP. Celem pożyczki jest wsparcie projektów zakładających inwestycje na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Celem dofinansowania mogą być inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej, w którym do produkcji energii wykorzystuje się:

  • Energię ze źródeł odnawialnych,
  • Ciepło odpadowe,
  • Ciepło pochodzące z kogeneracji.

Warunki pożyczki:

  • Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku.
  1. a) wartość pożyczki od 1 000 000,00 zł do 300 00 000,00 zł,
  2. b) okres finansowania do 180 miesięcy (15 lat).
  3. c) Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00