Strona główna / Aktualności / OZE i Środowisko

Kolejny konkurs na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji – klastry energii

Wróć do listy
OZE i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ). 

Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko podmioty będące koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.09.2017 r. do 28.11.2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00