Strona główna / Aktualności / Bez kategorii

Nowy program „Agroenergia” NFOŚiGW

Wróć do listy
Bez kategorii

„Agroenergia”  jest programem przeznaczonym na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program przeznaczony jest dla rolników indywidualnych. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
  • przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
  • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Dofinansowanie:

  • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych; kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 2 00tys. Zł;
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Dodatkowe informacje:

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania –  do 200 000 tys. zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do dnia 20.12.2019 r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00