Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór w 2018 r.

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r. przedsiębiorstwa MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR.

Konkurs podzielony został na 3 rundy:

  • od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. (runda 1);
  • od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. (runda 2);
  • od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. (runda 3).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 550 000 000,00 zł, w następującym podziale na rundy:

  • 100 000 000 zł (runda 1);
  • 200 000 000 zł (runda 2);
  • 250 000 000 zł (runda 3),

w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 000 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł.

Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych (innowacji na poziomie co najmniej krajowym) – własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć promesę kredytu technologicznego / warunkową umowę kredyty technologicznego. Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii technologicznej w wysokości do 6 mln zł, stanowiącej spłatę  części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00