Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Granty na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń można uzyskać wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie (wyłącznie dla wnioskodawców, którzy pozytywnie przejdą ocenę preselekcyjną). Beneficjenci:  przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw: […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty obejmujące: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;  stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP i duże powiązania kooperacyjne. Warunki konkursu:  wsparcie będą mogły uzyskać projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego, […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w woj. mazowieckim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne. Maksymalny poziom dofinansowania: na badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwa – 75%, duże […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. podkarpackim (1.2 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na infrastrukturę B+R tj.: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. stworzenie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00