Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Dotacje na OZE (1.1.1 POIiŚ)

  Środki przeznaczone są na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej. Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących: energię wiatru – powyżej 5 MWe, biomasę – powyżej 5 MWth/MWe, biogaz – powyżej 1 MWe, wodę – powyżej 5 MWe, energię promieniowania słonecznego […]

Termin naboru: październik 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00