Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Źródła wysokosprawnej kogeneracji, (1.6.1. POIiŚ)

  Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji). Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej […]

Termin naboru: listopad 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii woj. wielkopolskie (3.1.1 RPO)

    Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe, energii słonecznej – do 2 MWe/MWth, biomasy – do 5 MWth, energii wodnej – do 5 […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00