Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1. POIiŚ)

  Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji). Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) w obszarach takich jak: Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00