Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w woj. łódzkim (I.2.1 RPO)

  W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, realizowane przez przedsiębiorców, a także konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Ważne: warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR)

Wsparcie przeznaczone na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. pomorskim (1.1.1 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na: Prace badawczo-rozwojowe tj.: realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych; wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych; zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej; realizację projektów B+R zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami; […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00