Strona główna

Dotacje
Inwestycje i infrastruktura B+R
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR)

Wsparcie przeznaczone na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty obejmujące: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;  stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP i duże powiązania kooperacyjne. Warunki konkursu:  wsparcie będą mogły uzyskać projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego, […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. podkarpackim (1.2 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na infrastrukturę B+R tj.: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. stworzenie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00