Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
BRIdge Alfa - wsparcie dla funduszy typu proof of concept

  Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof-of-concept na realizację Projektu Grantowego, w ramach realizacji którego będą one później wspierać wybrane w ramach otwartego naboru projekty badawczo-rozwojowe w fazie proof-of-principle i prooof-of-concept. Beneficjenci: mikro lub małe przedsiębiorstwa, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii woj. wielkopolskie (3.1.1 RPO)

    Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe, energii słonecznej – do 2 MWe/MWth, biomasy – do 5 MWth, energii wodnej – do 5 […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty na badania i innowacje dla podlaskich MŚP (1.2.2 RPO)

  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego udziela dofinansowania dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej m.in. na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju.  Rezultaty projektu powinny mieć charakter innowacji przełomowej, tzn. wywierać znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Beneficjenci:  konsorcja składające się z co […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00