Strona główna / Aktualności / Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

INNOSTAL – wsparcie dla sektora stalowego

Wróć do listy
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Od 15 maja do 18 sierpnia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjum mogą się się starać o dofinansowanie w ramach sektorowego programu INNOSTAL. Stanowi on alternatywę dla znanego programu „Szybka Ścieżka”, ze wzgledu na swoją specjalizację tematyczną obejmujacą sektor stalowy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje 6 obszarów badawczych w zakresie technologii i wyrobów stalowych. Celem dofinansowania są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

  • Prace badawcze zaplanowane w projekcie muszą zakończyć się opracowaniem innowacji produktowej (produkt/usługa, która zostanie w przyszłości skomercjalizowana przez wnioskodawcę) lub innowacji procesowej (metody produkcji lub dostaw w przedsiębiorstwie), których cechować będzie innowacja co najmniej w skali kraju.
  • Koszty kwalifikowalne dotyczą m.in. zakupu surowców i materiałów, kosztów utrzymania linii badawczej, zakup drobnego sprzętu laboratoryjneg,
  • Poziomy dofinansowania: od 2 mln zł do 30 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
  • Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych od 25%-80%, natomiast na prace przedwdrożeniowe: de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac; usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
  • Budżet konkursu: 190 mln zł

Dowiedz się więcej → http://czasnadotacje.pl/kontakt/

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00