Strona główna / Aktualności / Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie – Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Wróć do listy
Fundusze Norweskie

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczania zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Beneficjenci

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które:
  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych

 • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze
 • od 20% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych na inwestycje (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)
 • od 35% do 45% wartości kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe
 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych na inwestycje w portach morskich i śródlądowych
 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

 • 2 000 000 euro

Minimalna wartość dofinansowania projektu

 • 200 000 euro

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

 • 10 000 000 euro

Dodatkowe warunki

 • Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:
  • inwestycyjne takie jak maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne czy dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze
 • Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.
 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Termin naboru

 • 07.01.2020 r. do 14.05.2020 r.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00